Translatica, kierunek polsko-angielski
dyfundować czasownik, aspekt niedokonany; → diffusion
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich