Translatica, kierunek polsko-angielski
dumny krok rzeczownik, rodzaj męski, męski rzeczowy; → swagger
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich