Translatica, kierunek polsko-angielski
doniosłość rzeczownik, rodzaj żeński;
import;
relevance;
purport;
moment;
weight;
pregnancy;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich