Translatica, kierunek polsko-angielski
domostwo rzeczownik, rodzaj nijaki;
homestead;
household;
farmstead;
house;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich