Translatica, kierunek polsko-angielski

domaganie się rzeczownik, rodzaj nijaki;
demand;
claim;
claim;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich