Translatica, kierunek polsko-angielski
dognać czasownik, aspekt dokonany;
catch up potoczne, nieoficjalne;
overtake;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich