Translatica, kierunek polsko-angielski
dociekać czasownik, aspekt niedokonany; zobacz też dociec
investigate medycyna;
inquire książkowe, oficjalne;
search techniczny;
inquiry;
find out;
research;
research;
study;
exam;
inquiry;
enquiry;
exam;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich