Translatica, kierunek polsko-angielski
diabeł z pudełka rzeczownik, rodzaj męski, męski zwierzęcy; → jack-in-the-box
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich