Translatica, kierunek polsko-angielski
dezorganizacja rzeczownik, rodzaj żeński;
confusion;
disorder;
dislocation książkowe, oficjalne;
anomie;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich