Translatica, kierunek polsko-angielski
depozytariusz rzeczownik, rodzaj męski, męski osobowy;
bailee prawo;
depository finanse, prawo;
custodian;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich