Translatica, kierunek polsko-angielski
dawać wyraz czasownik, aspekt niedokonany;
express książkowe, oficjalne;
voice;
give voice książkowe, oficjalne;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich