Translatica, kierunek polsko-angielski
dawać bodźca czasownik, aspekt niedokonany;
prod;
impel;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich