Translatica, kierunek polsko-angielski
dać wyraz czasownik, aspekt dokonany;
express książkowe, oficjalne;
voice;
render;
give voice książkowe, oficjalne;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich