Translatica, kierunek polsko-angielski
czerwienić się czasownik, aspekt niedokonany;
blush;
redden;
turn red;
flush;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich