Translatica, kierunek polsko-angielski
cykać czasownik, aspekt niedokonany;
chirp;
tick;
sip potoczne, nieoficjalne;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich