Translatica, kierunek polsko-angielski
clearingowy przymiotnik; → clearing
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich