Translatica, kierunek polsko-angielski
ciche przyzwolenie rzeczownik, rodzaj nijaki; → connivance
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich