Translatica, kierunek polsko-angielski
chronić się czasownik, aspekt niedokonany;
shelter;
guard;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich