Translatica, kierunek polsko-angielski
całkować czasownik, aspekt niedokonany; → integrate matematyka
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich