Translatica, kierunek polsko-angielski
całkiem przysłówek;
quite;
entirely;
pretty potoczne, nieoficjalne;
all;
fairly;
rather;
wholly;
full;
clean;
totally;
sheer;
fully;
kind of;
plenty;
kinda potoczne, nieoficjalne;
plumb ang. amerykańska;
absolutely ang. brytyjska;
perfectly ang. brytyjska;
purely;
stark;
solely;
well;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich