Translatica, kierunek polsko-angielski
bzyknięcie rzeczownik, rodzaj nijaki;
buzzing;
humming;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich