Translatica, kierunek polsko-angielski
brulionowy przymiotnik;
notebook;
draft;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich