Translatica, kierunek polsko-angielski
błyskać czasownik, aspekt niedokonany;
flash;
glint;
shine;
flicker;
lighten;
gleam;
glitter;
sparkle;
glimmer;
twinkle;
fulgurate;
fulminate;
amaze;
flare;
blink;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich