Translatica, kierunek polsko-angielski
beztreściowy przymiotnik;
empty;
insipid;
vapid;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich