Translatica, kierunek polsko-angielski
bez względu przysłówek;
no matter;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich