Translatica, kierunek polsko-angielski
bałwan rzeczownik, rodzaj męski, męski osobowy, męski zwierzęcy, męski rzeczowy;
snowman religia;
idol;
billow;
blockhead potoczne, nieoficjalne, pejoratywne, wulgarne;
dolt wulgarne;
nitwit;
dunderhead wulgarne;
idiot wulgarne;
wave;
loggerhead potoczne, nieoficjalne;
jackass ang. amerykańska;
numskull wulgarne;
twit;
fathead;
roller;
dumbbell;
dummy ang. amerykańska;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich