Translatica, kierunek polsko-angielski
baczny przymiotnik;
attentive książkowe, oficjalne;
intent książkowe, oficjalne;
heedful;
vigilant;
careful;
watchful;
cautious;
mindful;
alert;
close;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich