Translatica, kierunek polsko-angielski
atencja rzeczownik, rodzaj żeński;
deference książkowe, oficjalne;
respect książkowe, oficjalne;
attention celownik;
concern;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich