Translatica, kierunek polsko-angielski
archiwalia rzeczownik, rodzaj nijaki, liczba mnoga;
archives;
record;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich