Translatica, kierunek polsko-angielski
antydatować czasownik, aspekt niedokonany, aspekt dokonany;
antedate;
backdate;
predate;
date back techniczny;
foredate;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich