Translatica, kierunek polsko-angielski
ankietować czasownik, aspekt niedokonany;
poll;
survey;
canvass;
inquire;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich