Translatica, kierunek polsko-angielski
akwedukt rzeczownik, rodzaj męski, męski rzeczowy;
aqueduct ekologia, budownictwo;
duct;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich