Translatica, kierunek polsko-angielski
akt rzeczownik, rodzaj męski, męski rzeczowy;
act przenośne, książkowe, oficjalne;
deed;
nude;
document;
action;
file;
record;
ceremony książkowe, oficjalne;
nudity;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich