Translatica, kierunek polsko-angielski
ablacja przez wyparowanie rzeczownik, rodzaj żeński; → vaporizing ablation kosmetologia
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich