Translatica, kierunek polsko-angielski
abattis rzeczownik, rodzaj nijaki; → abatis
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich