z miłą chęcią

Translatica, kierunek polsko-angielski

z miłą chęcią przysłówek; → gladly

Translatica, kierunek polsko-niemiecki

z miłą chęcią przysłówek;
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich