selbst

Słownik niemiecko-polski PWN

selbst Wymowa
sam
ich habe es selbst gemacht sam to zrobiłem
(sogar) nawet
arbeiten Wymowa pracować (an etw (D) nad czymś)
er arbeitet als Verkäufer 〈Lehrer〉 on pracuje jako sprzedawca 〈nauczyciel〉
an sich (D) selbst arbeiten pracować nad (samym) sobą
Gesundheit Wymowa f zdrowie n
sie ist die Gesundheit selbst! ona tryska zdrowiem!
(zur) Gesundheit! na zdrowie!
was macht die Gesundheit? jak zdrowie? (jak się czujesz?)
helfen* Wymowa pomagać, pomóc
j-m helfen etw zu tun pomóc komuś coś zrobić
sich helfen poradzić sobie
hilft dir selbst... pomóż sobie sam...
Politiker Wymowa m
polityk m
mąż stanu przen człowiek przebiegły, układny, gładki
der Politiker denkt zuerst an sich selbst polityk myśli najpierw o sobie
urteilen Wymowa
sądzić, wnioskować (über etw (A) o czymś)
Sie urteilen darüber zu hart zbyt ostro to pan(i) ocenia
urteilen Sie selbst! niech pan(i) sam(a) powie 〈osądzi〉!
praw orzekać
 
Translatica, kierunek niemiecko-polski
selbst
zaimek
Podobne hasła w języku niemieckim:
selbst
przysłówek
selbst
spójnik
Słownik języka polskiego
Zobacz „selbst” w Słownikach języka polskiego PWN
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich