zmuszać
Słownik polsko-włoski PWN
chociażby, choćby
1. conj anche se, neanche se (+ tryb łączący)
nie pójdę, chociażby mnie zmuszali non ci andrò, neanche se mi obligassero
2. part anche
kupię auto, chociażby używane mi comprerò una macchina, anche vecchia
zmusić, zmuszać costringere, obbligare (kogoś do czegoś – qu a fare qc)
zmusić/szać się costringersi, sforzarsi (do jedzenia – a mangiare)
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich