zawsze

Słownik polsko-włoski PWN

zawsze adv sempre
na zawsze per sempre, per l’eternità
od zawsze da sempre
raz na zawsze una volta per tutte
jak
1. adv
come
jak zawsze come sempre
jak to jest, że... com’è che...
jak to się robi? come si fa?
jak to się stało, że przyszedłeś? come mai sei venuto?
jak to? come mai?
jak to! ma come
(w wyrażeniach)
jak gdyby come se
jak gdyby nigdy nic come se niente fosse
czuj się jak u siebie fai come se fossi a casa tua
zrób tak jak on fa come lui
jest tak, jak mówiłeś è come hai detto tu
2. conj
(gdy) come, appena
jak tylko przyjedziesz, zadzwoń appena arrivi, telefona
(jeśli) se
jak będzie jakiś problem, zadzwoń chiama se c’è qualche problema
(w porównaniach) come, quanto
blady jak płótno pallido come un cencio
jest biedny jak ja è povero come me
3. part
jak najszybciej il più presto possibile
jak najlepiej/najgorzej il meglio/peggio possibile
(w wykrzyknikach)
jak dobrze! che fortuna!
jak to miło z twojej strony! come sei gentile!
jak fajnie! che bello!
jak tu przyjemnie! come si sta bene qui!

Przysłowia

wi
biednemu zawsze wiatr w oczy (wieje)
the poor must pay for all
zejść
góra z górą się nie zejdzie, ale człowiek z człowiekiem zawsze a. często
it’s a small world

Przydatne zwroty

Der erste Gedanke ist nicht immer der beste.
Pierwsza myśl nie zawsze jest najlepsza.

It is always wise to have spare fuses handy.
Zawsze dobrze jest mieć zapasowe bezpieczniki.

There’s always a first time.
Zawsze jest ten pierwszy raz.
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich