zachwycony
Słownik polsko-włoski PWN
zachwycony adj affascinato, incantato (czymś – da qc), entusiasta (di qc)
zachwycić, zachwycać v incantare, affascinare (kogoś – qu)
zachwycić/ać się rimanere affascinato (czymś – da qc)
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich