z rzędu
Słownik polsko-włoski PWN
rząd m
fila, riga f
rzędem in fila
dwa dni z rzędu due giorni di seguito
(kategoria) ordine m
polit governo m
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich