Czy chodziło Ci o: wysłać, wystawiać, wysyłać
Nie znaleziono żadnych wyników wyszukiwania w źródłach słownikowych dla kierunku polsko-włoskiego dla:
wysławiać
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich