wyjąwszy
Słownik polsko-włoski PWN
wyjąć, wyjmować v tirare (fuori), prendere

Synonimy

Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich