więzienie

Słownik polsko-włoski PWN

więzienie n prigione f, carcere m (także przen)
więzień m prigioniero, carcerato m
dożywotni adj a vita, vitalizio
dożywotnia renta rendita vitalizia
dożywotnie więzienie ergastolo m
iść v
andare
iść sobie andarsene
już idę! vengo subito, eccomi
(iść gdzieś) andare, recarsi
iść do domu/do lekarza andare a casa/dal medico
iść na spacer andare a fare una passeggiata
iść do więzienia andare in prigione
iść na emeryturę andare in pensione
(po coś, po kogoś) andare a prendere
iść po chleb andare a prendere il pane
którędy mam iść? che strada devo prendere?
siedzieć v sedere, stare seduto
siedzieć na ziemi/na krześle/w fotelu sedere per terra/su una sedia/in una poltrona
siedzieć w więzieniu stare in prigione
ucieczka f fuga f (z domu – di casa)
ucieczka z więzienia evasione f
wtrącić, wtrącać v
wtrącić/ać słówko dire una parola
wtrącić/ać kogoś do więzienia sbattere qu in prigione
wtrącić/ać się impicciarsi, intromettersi (w coś – in qc)
wyjść, wychodzić v
uscire
wyjść/chodzić po zakupy andare a fare la spesa
wyjść/chodzić po kogoś na dworzec andare a prendere qu alla stazione
wyjść/chodzić na spacer andare a fare una passeggiata
(z dziury, nory) sbucare
(o filmie, książce) uscire
okno wychodzi na ulicę le finestre danno sulla strada
przen wyjść/chodzić z mody passare di moda
wyjść/chodzić z więzienia uscire di prigione
wyjść/chodzić za mąż sposarsi
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich