w miejsce
Słownik polsko-włoski PWN
miejsce n
posto, luogo m
miejsca stojące/siedzące posti in piedi/a sedere
(przy stole) capotavola m
miejsce urodzenia luogo di nascita
miejsce zamieszkania domicilio m
miejscami a tratti
(w lokalu, środkach komunikacji) posto m
czy to miejsce jest wolne? e libero il posto?
miejsce jest zarezerwowane/zajete il posto è prenotato/occupato
brak wolnych miejsc completo, tutto esaurito
(przestrzeń) posto, spazio m
zajmować zbyt dużo/mało miejsca occupare troppo/poco spazio
zrobić miejsce na coś fare posto per qc
nie ma miejsca non c’è il posto
(miejscowość) posto, sito m
(w klasyfikacji) posto m
zająć pierwsze miejsce classificarsi al primo posto, classificarsi primo
(cel)
przybyć na miejsce arrivare a destinazione
do tego miejsca fin lì
jesteśmy na miejscu! eccoci arrivati!
zobaczymy na miejscu vedremo sul posto
na miejsce! (do psa) va’a cuccia!
(w piśmie)w miejscu in sede
w miejsce kogoś in vece di qu

Synonimy

Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich