w mgnieniu oka

Słownik polsko-włoski PWN

w praep
(wyraża miejsce) in, a
w mieście in città
w Rzymie a Roma
we Włoszech in Italia
w szkole a scuola
w kinie al cinema
w barze al bar
(czas) in
w lecie in estate
w 1989 r. nel 1989
w styczniu in gennaio
we wtorek martedì
(sposób)
w gotówce in contanti
w ciszy in silenzio
w mgnieniu oka in un baleno
(wprowadza dopełnienie czasownika)wierzę w niego credo in lui
(w wyrażeniach)
w górę in su, in alto
w dół in giu
oko n
occhio m
(w wyrażeniach)
na oko a occhio, a occhio e croce
w mgnieniu oka in un batter d’occhio, in un baleno
(wzrok) vista f
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich