w końcu
Słownik polsko-włoski PWN
koniec m
(w czasie) fine f, termine, esito m
bez końca (długi) senza fine, interminabile
(długo) all’infinito
do końca fino all’ultimo, fino alla fine
na koniec in conclusione, per finire
na końcu per ultimo
w końcu alla fine
(wreszcie) infine, finalmente
(w sumie) dopotutto, insomma
(w przestrzeni) punta, estremità f

Synonimy

Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich