utrudniać
Słownik polsko-włoski PWN
utrudniać, utrudnić v ostacolare (coś komuś – qc a qu)
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich