tuż tuż
Słownik polsko-włoski PWN
tuż adv
(miejsce) accanto, vicino
tuż obok proprio accanto
tuż za mną proprio dietro di me
(czas) poco
tuż po ósmej poco dopo le otto
tuż przed ósmą poco prima delle otto

Synonimy

Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich