sprzeciwiać się
Słownik polsko-włoski PWN
sprzeciwiać, sprzeciwić się v contraddire, contrariare (komuś – qc), opporsi (a qu)
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich